Follow by Email

3 Eylül 2011 Cumartesi

İSPANYOLCA KONUŞULAN ÜLKELER


Konuşulduğu ülkelerİspanya ve Afrika ile Amerika'da 33 başka ülke
Konuşan kişi sayısı610 milyon civarı, yaklaşık 460 milyon kişinin ana dili
Sıralama3-4 (kesinlik yok)
Dil grubu sınıflandırmasıHint-Avrupa Dilleri
İtalik
Roman Dilleri
İtalo-Batı
Gallo İber
İspanyolca
Arjantin Arjantin
Bolivya Bolivya
ŞiliŞili
KolombiyaKolombiya
Kosta Rika Kosta Rika
KübaKüba
Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti
EkvadorEkvador
El Salvador El Salvador
Ekvator GinesiEkvator Ginesi
Guatemala Guatemala
Honduras Honduras
Meksika Meksika
Nikaragua Nikaragua
Panama Panama
Paraguay Paraguay
Peru Peru
Porto Riko Porto Riko (ABD)
İspanya İspanya
Uruguay Uruguay
Venezuela Venezuela
Batı Sahra Batı Sahra
Amerika Birleşik DevletleriABD'nin New Mexico eyaleti

31 Ağustos 2011 Çarşamba

GEÇMİŞ ZAMAN

 1. geçmiş zamn formları,düzenli fiiller:            hablar > habl-; comer > com-; vivir > viv-.
  takılar: -ar verbs: -aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais, -aban.
               -er
  and -ir verbs: -ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían.


              
  hablabahablábamoscomíacomíamosvivíavivíamos
  hablabas hablabaiscomías comíaisvivías vivíais
  hablabahablabancomíacomíanvivíavivían
 2. düzensiz fiiller,sadece 3 fiil vardır düzensiz olarak:ser,ir,ver .
                
  era  éramosiba  íbamosveía  veíamos
  eras eraisibasibaisveías veíais
  eraeranibaibanveíaveían

  1. geçmişte devam etmekte olan bir eylemi belirmek için kullanılır. 
   Yo cantaba mi canción favorita.  
   Estábamos muy cansados.
  2. geçmişte geleneksel olarak yapılan ,tekrarlanan bir eylemi anlatır.
   Cada domingo íbamos al parque.   
   De vez en cuando me miraban.
  3. geçmiş hakkında konuşurken,günün hangi saatinde olduğunu belirtmek için kullanılır
   Eran las seis de la mañana.  
   Era lunes, el cinco de junio. 
  4. geçmişle ilgili açıklamalarda bulunmak için kullanılır.
   Ella tenía hambre, y no había nada en la refrigeradora.  
   (Por eso fue a comprar algo.)


 3. zaman ifadelerinin HACER ile kullanımı: 
  Hacía tres horas que trabajaba   
  (cuando algo extraño pasó).
  or:
  Trabajaba desde hacía tres horas
  (cuando algo extraño pasó)..

  ¿Cuánto tiempo hacía que usted viajaba por México?  

İSPANYOLCA ATASÖZLERİ

  ispanyolca atasözleri ve türkçeleri

Lo que abunda no dana
Fazla mal göz çıkarmaz

El que algo quiere,algo le cuesta
Gülü seven dikenine katlanır

No ha de ser amenes toda la mismo
Her duaya amin denmez

Bueno es tener amigos aunque sea en el infierno
Arkadaşım olsun cehennemde olsun

Mas dano hacen amigos necios que enemigos descubiertos
Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır

El amor es ciego
Aşkın gözü kördür

Quien mal anda mal acaba
Öfkeyle kalkan zararla oturur

Poderoso caballero es don dinero
Paranın açamayacağı kapı yoktur

Dos cabezas piensan mejor que una
Akıl akıldan üstündür

Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe
Su testisi su yolunda kırılır

El que al cielo escupe,en la cara le cae
Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür

Mientras en mi casa estoy,rey me soy
Herkes kendi evinde ağadır

No hay cielo sin nubes ni paraíso sin serpiente
Her güzelin kusuru vardır

Cada cosa a su tiempo y los nabos en adviento
Vakitsiz öten horozun başını keserler

Oigamos,pero no creamos hasta que lo veamos
Duyduğuna değil gördüğüne inan

No hay cuesta abajo sin cuesta arriba
Her yokuşun bir inişi vardır

Lo que se aprende en la cuna siempre dura
İnsan yedisinde ne is yetmişinde de odur

Quien dice lo que quiere oye lo que no quiere
İstediğini söyleyen istemediğini işitir

El demonio no duerme
Su uyur düşman uyumaz

Cuando el dinero habla todos callan
Zengin kesesini döver;züğürt dizini döver

MESLEKLER 2

Türkçeİspanyolca
avukat el abogado
biliminsanı el científico
mühendis el ingeniero
gazeteci el periodista
eczacı el farmacéutico
öğretmen el maestro
muhasebeci el contador
sporcu el deportista
çocuk bakıcısı la niñera
pilot el piloto
cenaze kaldırıcısı encargado
rahip el sacerdote
bankacı el banquero

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER


Türkçeİspanyolca
şişman gordo
zayıf delgado
uzun alto
kısa yükseklikte bajo
güçlü fuerte
güçsüz débil
geniş grande
küçük pequeño
uzun largo
kısa uzunlukta corto
derin hondo
sığ llano
yüksek alta
alçak bajo
ağır pesado
hafif liviano

DUYGULAR


Türkçeİspanyolca
mutlu feliz
üzgün triste
merhamet compasión
bağışlama perdón
kıskançlık celo
nefret odio
aşk amor
neşe alegría
umutsuzluk desesperanza
acı sufrimiento
keyif placer
aşırı mutluluk éxtasis
can sıkıntısı aburrimiento
neşelilik alegría
yorgun cansado
gergin estresado

 

MESLEKLER 1

                         ispanyolca meslekler
Öğretmen: el maestro
Yazar: el escritor
Gazeteci: el periodista
Elektrikçi: el electricista
Asker: el soldado
Dişçi: el dentista
Avukat: el abogado
Doktor: el médico
Ressam: el pintor
Berber: el barbero
Pilot: el piloto
Sekreter: la secretaria
Mühendis: el ingeniero
Mimar: el arquitecto
Hemşire: la enfermera

AKRABALIK İLİŞKİLERİ

                        ispanyolca akrabalar
Koca: el esposo
Teyze(Hala): la tia
Erkek Kuzen: el primo
Kız Kuzen: la prima
Erkek Çocuğu: el hijo
Kız Çocuğu: la hija
Erkek Kardeş: el hermano
Aile: la familia
Ebebeynler: los padres
Kız Kardeş: la hermana
Büyük Baba: el abuelo
Büyük Anne: la abuela
Karı: la esposa
Baba: el padre
Anne: la madre
Amca(Dayı): el tio

HAVA DURUMU

                   ispanyolca hava durumu


Qué tiempo hace? Hava nasıl?
Nieva: Hava karlı
Está nublado: Hava bulutlu
Hace frío: Hava soğuk
Hace calor: Hava sıcak
Hace buen tiempo: Hava güzel
Hace mal tiempo: Hava kötü
Hace sol: Hava güneşli
Hace viento: Hava rüzgarlı
Llueve: Hava yağmurlu

30 Ağustos 2011 Salı

DÜZENLİ FİİLLER

Common Regular -ar Verbs

alquilar –kiralamak
entrar (en) – girmek
necesitar – ihtiyacı olmak
amar – aşık olmak
enviar – göndermek
olvidar – unutmak
andar – yürümek
escuchar – dinlemek
pagar – ödemek
ayudar – yardım etmek
esperar – ummak,beklemek
practicar – pratik yapmak
bailar – dans etmek
estudiar – ders çalışmak
preguntar – soru sormak
buscar – aramak
firmar – imzalamak
preparar – hazırlamak
caminar – yürümek
ganar – kazanmak
regresar – dönmek
cantar – şarkı söylemek
gastar – para kazanmak
saludar – yardım etmek
cocinar – yemek pişirmek
hablar – konuşmak
tocar –dokunmak,enstrüman çalmak
comprar – satın almak
lavar – yıkamak
tomar – almak,içmek
contestar – cevap vermek
llegar – varmak
trabajar – çalışmak
dejar – ayrılmak
llevar – giyinmek ,taşımak
viajar – seyahat etmek
desear – arzulamak
mandar –göndermek
visitar – ziyaret etmek
enseñar – öğretmek
mirar – bakmak,izlemek

Common Regular -er Verbs

aprender – öğrenmek
creer – inanmak
poseer – sahip olmak
beber – içmek
deber – zorunda olmak
prometer – söz vermek
comer – yemek yemek
esconder – saklanmak
romper – kırmak
comprender – anlamak
leer – okumak
temer – korkmak
correr – koşmak
meter en – içine koymak
vender – satmak

Common Regular -ir Verbs

abrir – açmak
descubrir – keşfetmek
permitir – izin vermek
admitir – kabul etmek
discutir – tartışmak
recibir – almak,kabul etmek
asistir a – katılmak
escribir – yazmak
subir – tırmanmak
cubrir – örtmek
existir -var olmak
sufrir –çekmek,katlanmak
decidir – karar vermek
omitir –ihmal etmek
unir – birleştirmek
describir – tarif etmek,tanımlamak
partir – bölmek ,ayırmak
vivir – yaşamak